Etiket arşivi: Svilengrad kumar

Casino Şehri Svilengrad

Avrupa’nın en büyük ve en lüks casino’nun açılmasından sonrada tam olarak casino şehrine dönen Svilengrad son dönemde kumar oynamak isteyenlerin uğrak adresi haline geldi. Birçok restoran ve hotelleri bünyesinde barındıran şehirde kumarhaneler büyük rekabet içinde bulunmaktadır. Bütün gün sıkılmadan tüm kumarhaneleri tek tek dolaşabilirsiniz. Hafta sonu programı yada günü birlik seyahatlerinizde kafanız rahat bir şekilde eğlenebilmeniz adına Svilengrad Ulaşım, transfer desteği ve gezi rehberliği noktasında sizlere yardımcı olabiliriz. İrtibat için lütfen tıklayınız.. Taksi

Şehrin Osmanlı’dan gelen ismi CİSR-i MUSTAFA PAŞA

Meriç nehri üzerinde bulunan köprü, yakınındaki yerleşim yerine de adını verdiğinden bu kasaba Cisr-i Mustafa Paşa olarak tanınmıştı. Ancak Bulgaristan toprakları içinde kalınca adı Svilengrad olarak değiştirilmiştir.

Köprü, Kanûnî Sultan Süleyman zamanında ikinci vezirliğe kadar yükselen ve Çoban lakabı ile tanınan I. Selim’in damadı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üzerindeki kitâbe Arapça olup girift bir istifle yazılmıştır. Evliya Çelebi, köprü başındaki Haseki Sultan Camii’nin kitâbesinin Karahisarîzâde Hasan Çelebi hattı ile olduğunu yazar. Köprü kitâbesi de ya hocası Ahmed Şemseddin Karahisârî’nin veya onun mânevî oğlu Hasan Çelebi’nin olmalıdır. Kitâbe metninin sonundaki “hasaneten ebediyye” ibaresi, ebced hesabına göre köprünün yapılış yılı olan 935 (1528-29) tarihini verir..

Bazı kayıtlarda köprünün kurucusu olarak değişik adlar verilmişse de eserin Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Üzerinden geçen yabancıların hayranlığını çeken köprü bu kişilerin seyahatnâmelerinde yer almıştır. İnşasından yirmi beş yıl sonra, 18 Ağustos 1553’te buradan geçen Hans Dernschwam köprünün Mustafa Paşa’nın hayratı olduğunu belirtir. Ayrıca paşanın Gebze’deki külliyenin de bânisi olduğunu vurgular. Elçi O. Giselijin van Busbeke, 1553’te gördüğü bu köprüyü “muhteşem” olarak niteler. Bir Alman elçilik heyetinin papazı olan Salomon Schweigger, 21 Aralık 1577’de üzerinden geçtiği yapıyı “çok güzel bir taş köprü” şeklinde tarif eder. Elçi Cornelius von den Driesch ise 1723’te basılan seyahatnâmesinde bu eseri, “bütün Avrupa’da bir benzerine nâdir olarak rastlanabilecek hârikulâde güzel bir köprü” olarak belirtir. Ayrıca Osmanlı tarihi boyunca Türk ordusunun batı yönünde yaptığı seferleri anlatan kaynaklarda köprünün tasvirine rastlanır. Bu köprü ile ilgili olarak halk arasında çeşitli hikâye ve efsanelerin anlatıldığı da dikkati çeker.

Svilengrad ulaşım için arayınız.